Dům u cesty

Střelice u Brna    >>>    Hrubá stavba