Dům za humny

Nová Paka – Vrchovina    >>>    Realizace